ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2563
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 059
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสุกัญญา คำสอน โรงเรียนบ้านคำก้อม สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวยุวธิดา ศรีชนะ โรงเรียนทรายมูลวิทยา สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางชญาน์รัศมิ์ นิจรมย์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม.เขต 26 (มหาสารคาม) รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวภิรมย์มาส เผ่ากันทะ โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม.เขต 25 (ขอนแก่น) เหรียญเงิน
5 นายชยุตม์ โล่ห์คำ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม.เขต 29 (อุบลราชธานี อำนาจเจริญ) เหรียญเงิน
6 นายวีระชาติ ผิวอ่อน โรงเรียนรัตนบุรี สพม.เขต 33 (สุรินทร์)
7 นางสาวสาลินี แสนสุข โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม.เขต 21 (หนองคาย บึงกาฬ)