ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น บูรณาการ ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2563
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 061
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายสัญญา นาคเจือ โรงเรียนบัวเชดวิทยา สพม.เขต 33 (สุรินทร์) ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายฟ้าคำรณ กมล โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสุภาวดี แก้ววิศาสตร์ โรงเรียนบ้านปรางค์มะค่า สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวศิริวรรณ คำแสนพันธ์ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม.เขต 26 (มหาสารคาม) เข้าร่วมประกวด
5 นางสาวพรชริณทร์ ราศรี โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม สพม.เขต 29 (อุบลราชธานี อำนาจเจริญ) เข้าร่วมประกวด
6 นางสาวอภิญญา มะธุผา โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม.เขต 21 (หนองคาย บึงกาฬ) เข้าร่วมประกวด
7 นางปริญญา จงหาญ โรงเรียนบ้านตาพราม สพป.สุรินทร์ เขต 3