ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2563
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 067
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายธีระวุฒิ จันทะพันธ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สพม.เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร) ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวสุมาลี คงสอดทรัพย์ โรงเรียนนางรอง สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์) รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายธนภณ อุ่นวิเศษ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม.เขต 21 (หนองคาย บึงกาฬ) รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายธนศักดิ์ เจริญธรรม โรงเรียนอนุกูลนารี สพม.เขต 24 (กาฬสินธุ์) เหรียญทอง
5 นางพยอม วิชุมา โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม.เขต 33 (สุรินทร์) เหรียญเงิน
6 นางลัดดาวัลย์ ทองบัวรุ่ง โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม.เขต 26 (มหาสารคาม) เหรียญเงิน
7 นางสาววิไล จวนสาง โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) เหรียญเงิน
8 นายชโลธร สาระผล โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม.เขต 25 (ขอนแก่น) เหรียญเงิน
9 นางสาวจินตหรา อ่อนโยน โรงเรียนปทุมราชวงศา สพม.เขต 29 (อุบลราชธานี อำนาจเจริญ) เหรียญเงิน
10 นางพัชรินทร์ ดอนสมพงษ์ โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา สพม.เขต 20 (อุดรธานี) เหรียญเงิน