ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมนักเรียน ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2563
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 075
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายทศพร มนตรีวงษ์ โรงเรียนขุขันธ์ สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสุภาวดี พันธ์แซง โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม.เขต 26 (มหาสารคาม) รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางอำไพรินทร์ ก่อแก้ว โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สพม.เขต 33 (สุรินทร์) รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายชัยณรงค์ คีรี โรงเรียนพระครูพิทยาคม สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์) เหรียญเงิน
5 นายพลภัทร โสมี โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม สพม.เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร) เหรียญเงิน
6 นายวิสาคร เศษรักษา โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม.เขต 25 (ขอนแก่น) เหรียญเงิน
7 นางดอกคูณ วงศ์วรรณวัฒนา โรงเรียนนารีนุกูล สพม.เขต 29 (อุบลราชธานี อำนาจเจริญ) เข้าร่วมประกวด