ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การศึกษาพิเศษเรียนร่วม ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2563
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 077
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวมัลลิกา นาศพัฒน์ โรงเรียนบ้านท่าลาดวารีวิทยา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางอินทร์ตอง แสงสุทธิ โรงเรียนบ้านโนนสาทร สพป.ชัยภูมิ เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสุธารี แสงกล้า โรงเรียนบ้านดงกลาง สพป.อุดรธานี เขต 2 เข้าร่วมประกวด
4 นายธานตวัน กุลบุญญา โรงเรียนบ้านโนนสำราญ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 เข้าร่วมประกวด
5 นายสุทัศ ศรีบุระ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม.เขต 29 (อุบลราชธานี อำนาจเจริญ) เข้าร่วมประกวด
6 นางวิชุดา ตำหนง โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร)