ผลการประกวด ด้านวิชาการ
สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2563
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 008
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองแวง-หนองตุ สพป.มหาสารคาม เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 โรงเรียนบ้านปะโค สพป.อุดรธานี เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 เข้าร่วมประกวด
4 โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เข้าร่วมประกวด
5 โรงเรียนบ้านขามเรียน สพป.มหาสารคาม เขต 2 เข้าร่วมประกวด
6 โรงเรียนบ้านหนองบอน สพป.นครราชสีมา เขต 2 เข้าร่วมประกวด