ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2563
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 087
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 โรงเรียนบ้านหนองต่าย สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 โรงเรียนบ้านปรางค์ สพป.นครราชสีมา เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 โรงเรียนบ้านคำอีหงษ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 เหรียญทอง
5 โรงเรียนบ้านหัวดอนชาด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 เหรียญทอง
6 โรงเรียนบ้านหนองไห สพป.ขอนแก่น เขต 2 เหรียญทอง
7 โรงเรียนม่วงราษฎร์สามัคคี สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เหรียญเงิน
8 โรงเรียนบ้านกันจาน สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 เหรียญเงิน
9 โรงเรียนบ้านแมด สพป.มุกดาหาร เหรียญเงิน
10 โรงเรียนบ้านหนองรัก สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 เหรียญเงิน
11 โรงเรียนบ้านนานกเขียน สพป.มหาสารคาม เขต 1 เหรียญเงิน
12 โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 เหรียญเงิน
13 โรงเรียนบ้านมะลูจรุงหนองปรีง สพป.สุรินทร์ เขต 1 เหรียญเงิน
14 โรงเรียนบ้านคล้อโคกกว้าง สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 เข้าร่วมประกวด
15 โรงเรียนบ้านโคกหนองไผ่ สพป.นครราชสีมา เขต 5 เข้าร่วมประกวด
16 โรงเรียนบ้านโนนงามอุดมวิทย์ สพป.อุดรธานี เขต 3