ผลการประกวด ด้านวิชาการ
สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2563
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 009
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 โรงเรียนพระแก้ววิทยา สพม.เขต 33 (สุรินทร์) ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล สพม.เขต 25 (ขอนแก่น) รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ สพม.เขต 26 (มหาสารคาม) เหรียญทอง
5 โรงเรียนตาลสุมพัฒนา สพม.เขต 29 (อุบลราชธานี อำนาจเจริญ) เหรียญเงิน
6 โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม สพม.เขต 21 (หนองคาย บึงกาฬ) เหรียญเงิน
7 โรงเรียนขวาววิทยาคาร สพม.เขต 27 (ร้อยเอ็ด)