ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2563
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 090
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านดอนหวาย(สิงห์คุรุประชาสรรค์) สพป.นครราชสีมา เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 โรงเรียนบ้านโคกเมือง สพป.สุรินทร์ เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 โรงเรียนบ้านเขวาไร่(ดรุณวิทยา) สพป.มหาสารคาม เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 โรงเรียนบ้านแนงมุด สพป.สุรินทร์ เขต 3 เหรียญทอง
5 โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 สพป.บึงกาฬ เหรียญทอง
6 โรงเรียนบ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เหรียญเงิน
7 โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ สพป.นครราชสีมา เขต 3 เหรียญเงิน
8 โรงเรียนบ้านเก่าค้อ สพป.นครราชสีมา เขต 6 เหรียญเงิน
9 โรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เหรียญเงิน
10 โรงเรียนบ้านเหล่าคราม สพป.มุกดาหาร เข้าร่วมประกวด
11 โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 เข้าร่วมประกวด
12 โรงเรียนร่วมมิตรวิทยา สพป.หนองคาย เขต 1 เข้าร่วมประกวด
13 โรงเรียนชนะใช้กิจการ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 เข้าร่วมประกวด
14 โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เข้าร่วมประกวด
15 โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย สพป.ยโสธร เขต 1 เข้าร่วมประกวด