ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2563
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 092
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ สพม.เขต 26 (มหาสารคาม) ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 โรงเรียนกระเทียมวิทยา สพม.เขต 33 (สุรินทร์) รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา สพม.เขต 27 (ร้อยเอ็ด) รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 โรงเรียนป่าติ้ววิทยา สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) เหรียญทอง
5 โรงเรียนพระครูพิทยาคม สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์) เหรียญทอง
6 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร สพม.เขต 29 (อุบลราชธานี อำนาจเจริญ) เหรียญทอง
7 โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21 (หนองคาย บึงกาฬ) เหรียญทอง