สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพม.เขต 29 (อุบลราชธานี อำนาจเจริญ)

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันที่ 14-15 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ
 

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน