การสมัครเป็นคณะกรรมการตัดสินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (Obec awards) ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 9
1. ดาวน์โหลดใบสมัคร
2. กรอกแบบสมัคร (Google form)

 
วันจันทร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13:15 น.