แจ้งกำหนดการบันทึกข้อมูลเขตพื้นที่ ที่เข้าร่วม รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
เปิดระบบ  วันที่  24  กุมภาพันธ์  2563
ปิดระบบ  วันที่  28  กุมภาพันธ์  2563  เวลา  24.00 น.
วันศุกร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13:42 น.