สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.สุโขทัย เขต 1

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดสุโขทัย
วันที่ 16-17 มีนาคม พ.ศ. 2563

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านวิชาการ เหรียญเงิน นางอัจฉราภรณ์ กนกเมธากุล โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย สพป.สุโขทัย เขต 1
2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ เหรียญทอง นางสาววรรณดี ชำนิ โรงเรียนบ้านหนองสามพญา สพป.สุโขทัย เขต 1
3 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ เข้าร่วมประกวด นายทวิต ราษี โรงเรียนวัดหนองตาโชติ สพป.สุโขทัย เขต 1
4 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ เข้าร่วมประกวด นายฉันทพัฒน์ มุขทั่ง โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ สพป.สุโขทัย เขต 1