ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดสุโขทัย
วันที่ 16-17 มีนาคม พ.ศ. 2563

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 102
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวชุลีกร ใหม่เขียว สพป.ลำพูน เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายสุวิทย์ ผูกจิต สพป.น่าน เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางพิชนาวรรณ ชังชั่ว สพป.นครสวรรค์ เขต 2 เหรียญทอง
5 นางสุปราณี พาดี สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เหรียญเงิน
6 นางจันทกานต์ สิทธิราช สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เหรียญเงิน
7 นางเขมจิรา เศวตรัตนเสถียร สพป.ลำปาง เขต 1 เหรียญเงิน
8 นางสาวธีรวรรณ จันทร์วิชชาพร สพป.เชียงราย เขต 4 เหรียญเงิน