ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดสุโขทัย
วันที่ 16-17 มีนาคม พ.ศ. 2563

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 107
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายสัญญา ทะกัน โรงเรียนบ้านโป่ง สพป.เชียงราย เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 ว่าที่ร้อยตรีสมัย โสประดิษฐ โรงเรียนบ้านโคกคงสมโภชน์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวพระจันทร์ หมั่นบำรุง โรงเรียนบ้านหนองขาม สพป.กำแพงเพชร เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางดารารัตน์ ผิวผัน โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เหรียญเงิน
5 นางสาวระเบียบ สุวรรณ โรงเรียนวัดจุฬามณี สพป.พิษณุโลก เขต 1 เหรียญเงิน
6 นางปิยนี นันทสมบัติ โรงเรียนบ้านหนองหม้อ สพป.เชียงราย เขต 1 เหรียญเงิน