ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดสุโขทัย
วันที่ 16-17 มีนาคม พ.ศ. 2563

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 122
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายนาวิน จีนะ โรงเรียนบ้านพระนั่งดิน สพป.พะเยา เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวเพลินพิศ จันต๊ะยอด โรงเรียนบ้านสบเป็ด สพป.น่าน เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสุนันทา จันตา โรงเรียนบ้านเกี๋ยง สพป.เชียงราย เขต 4 เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวสุนีรัตน์ แสงคุ้ม โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ สพป.อุทัยธานี เขต 2 เหรียญเงิน
5 นางอังคสุดา บำรุงสุข โรงเรียนวัดคูยาง สพป.กำแพงเพชร เขต 1 เข้าร่วมประกวด
6 นางสาวธนัญกรณ์ ไมตรี โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) สพป.เชียงราย เขต 1 เข้าร่วมประกวด
7 นายฉันทพัฒน์ มุขทั่ง โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ สพป.สุโขทัย เขต 1 เข้าร่วมประกวด