ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดสุโขทัย
วันที่ 16-17 มีนาคม พ.ศ. 2563

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 192
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 ว่าที่ร้อยตรีสมจิตร รอดเรือง โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม สพม.เขต 40 (เพชรบูรณ์) ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายเลิศฤทธิ์ เรือนละหงษ์ โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม สพม.เขต 37 (แพร่ น่าน) เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาววิไลวรรณ ยะสินธ์ โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา สพม.เขต 35 (ลำปาง ลำพูน) เข้าร่วมประกวด