ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดสุโขทัย
วันที่ 16-17 มีนาคม พ.ศ. 2563

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 204
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางนันทิยา ชัยชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรวมมิตร สพป.เชียงราย เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางชนิกาพร ทองเดช โรงเรียนบ้านหนองขาม สพป.กำแพงเพชร เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวสุชญา มั่นต่อพงษ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ สพป.อุทัยธานี เขต 2 เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสิริกัญญา ธรรมชาติ โรงเรียนบ้านมูเซอ สพป.ตาก เขต 1 เหรียญเงิน
5 นางพุทธรักษา น้อยพานิช โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ สพป.พิษณุโลก เขต 1 เข้าร่วมประกวด
6 นางสาวรัตติยาพร ฟูแสง โรงเรียนบ้านขุนน้ำคับ สพป.พิษณุโลก เขต 3 เข้าร่วมประกวด