ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดสุโขทัย
วันที่ 16-17 มีนาคม พ.ศ. 2563

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 024
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายชยุต วิจิตรสุนทร โรงเรียนบ้านน้ำดิบ สพป.ลำปาง เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายอมรศักดิ์ กองสิงห์ โรงเรียนวัดเกาะแก้ว สพป.นครสวรรค์ เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายเบญจพล ติ๊บขัน โรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 สพป.น่าน เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายอำพล ราวกลาง โรงเรียนบ้านสะแล่ง สพป.พะเยา เขต 2 เหรียญทอง
5 นายณัฐพล คัมภีรพจน์ โรงเรียนบ้านนาพง สพป.สุโขทัย เขต 2 เหรียญทอง
6 นางอัญชนา เกตกลมเกลา โรงเรียนบ้านนาตาโพ สพป.ตาก เขต 1 เหรียญเงิน
7 นายกรเอก มิ่งศรี โรงเรียนรัฐประชานุสรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เหรียญเงิน
8 นายพหลยุทธ สายปัญญา โรงเรียนบ้านทุ่งหินปูน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เข้าร่วมประกวด