ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดสุโขทัย
วันที่ 16-17 มีนาคม พ.ศ. 2563

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 026
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางวราลักษณ์ อุดมทรัพย์ โรงเรียนบ้านเวียงหวาย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางวรนิษฐา คำยศ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง(อินมีอุปถัมภ์) สพป.พะเยา เขต 2 เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายอารีย์ วรรณชัย โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) สพป.สุโขทัย เขต 2 เข้าร่วมประกวด