ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคใต้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
วันที่ 18 - 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 108
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายศักดิ์ศรี รักษ์ธรรม โรงเรียนบ้านย่านดินแดง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายสว่าง ชินพงษ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก สพป.นราธิวาส เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายพัทธพงศ์ แก้วละเอียด โรงเรียนบ้านหนองศรีจันทร์ สพป.ตรัง เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางนันทรัตน์ สุมล โรงเรียนวัดไม้เรียง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 เหรียญทอง
5 นายไพฑูรย์ ทองมณี โรงเรียนวัดปะโอ สพป.สงขลา เขต 1 เหรียญทอง
6 นางสาวอายีรีนา สะมะแอ โรงเรียนบ้านโฉลง สพป.ยะลา เขต 1 เหรียญทอง