ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคใต้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
วันที่ 18 - 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 122
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางนิภาวรรณ ท้าวสกุล โรงเรียนวัดร่มเมือง สพป.พัทลุง เขต 1 เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายนริศร์ ไชยมาตร โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ สพป.ชุมพร เขต 2 เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางนิศากร ศรีรักษ์ โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง สพป.สงขลา เขต 2 เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวชนิดา ชะตา โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 เข้าร่วมประกวด
5 นางสาวรัตนาภรณ์ สุคตะ โรงเรียนบ้านคลองโร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 เข้าร่วมประกวด
6 นายแสนสุข สะนี โรงเรียนบ้านปาโจ สพป.ยะลา เขต 1 เข้าร่วมประกวด
7 นางอุไบด๊ะ มะมิง โรงเรียนบ้านดุซงยอ สพป.นราธิวาส เขต 3