ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคใต้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
วันที่ 18 - 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 124
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางณีรวรรณ อินทรักเดช โรงเรียนวัดควนวิเศษ สพป.ตรัง เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางยามีล๊ะ ยาชะรัด โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง สพป.สงขลา เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวพลอยไพลิน ลิ้มพงศ์พันธ์ โรงเรียนบ้านตะโละซูแม สพป.ยะลา เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวสุนิศา อินทรมงคล โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต สพป.ชุมพร เขต 1 เหรียญเงิน
5 นางจันทร์เพ็ญ ปานศิริ โรงเรียนบ้านคลองโร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 เหรียญเงิน
6 นางสาวสุจิรา มุสิกะเจริญ โรงเรียนวัดรัตนวราราม สพป.พัทลุง เขต 2 เหรียญเงิน