ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคใต้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
วันที่ 18 - 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 125
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 ว่าที่ร้อยตรีหญิงบุณยนุช จินาวงศ์ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสุณี สัญวงษ์ โรงเรียนอนุบาลระนอง สพป.ระนอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางอังศุมาลิน แสงศรีจันทร์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ สพป.ตรัง เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางนูรีซา บินหมักหนี โรงเรียนบ้านบูเกะตาโมง มิตรภาพที่ 128 สพป.นราธิวาส เขต 3 เหรียญเงิน
5 นางอานีตา วัฒนพันธ์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 80 (วังปริงเพ็ชรไพศาล) สพป.สงขลา เขต 3 เหรียญเงิน
6 นางกรกนก บิลหมัน โรงเรียนวัดทุ่งลุงมิตรภาพที่198 สพป.สงขลา เขต 2 เหรียญเงิน
7 นางเบญญภัทณ์ เมืองแคล้ว โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าสะอ้าน สพป.สงขลา เขต 1 เหรียญเงิน
8 นางสุดา เส็นสมมาตร โรงเรียนบ้านไร่ สพป.สตูล เข้าร่วมประกวด
9 นางสาวสรีน่า ฤทธิ์โต โรงเรียนบ้านปาโจ สพป.ยะลา เขต 1 เข้าร่วมประกวด