ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา บูรณาการ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคใต้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
วันที่ 18 - 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 131
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางประเจิน ไชยมาลีอุปถัมภ์ โรงเรียนบ้านคลองหวะ สพป.สงขลา เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางจารุวรรณ อินทะเสม โรงเรียนบ้านกลาง สพป.ชุมพร เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายคณิศร ผู้มีทรัพย์ โรงเรียนบ้านบางม่วง สพป.พังงา รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวยามีละห์ สุกี โรงเรียนอนุบาลระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3 เหรียญเงิน
5 นางโนรี หนูชูสุข โรงเรียนบ้านไร่ สพป.สตูล เหรียญเงิน
6 นายสิทธิชัย สังข์ทอง โรงเรียนวัดประเจียก สพป.สงขลา เขต 1 เหรียญเงิน
7 นางนุชณา ขันประกอบ โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม สพป.ตรัง เขต 1 เหรียญเงิน