ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคใต้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
วันที่ 18 - 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 189
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายสีหนาท โชตยาสีหนาท โรงเรียนวัดประเจียก สพป.สงขลา เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายฐกฤต อัชณาพิพัฒ โรงเรียนบ้านนาวง สพป.พัทลุง เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวเสาวณี เกลี้ยงอักษร โรงเรียนบ้านท่าลานทอง สพป.ชุมพร เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางศศิพัธร สินสโมสร โรงเรียนบ้านหินผุด สพป.สงขลา เขต 2 เหรียญทอง
5 นายปิยะ สุขกลับ โรงเรียนวัดเกาะสระ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 เหรียญทอง
6 นางบุษราภรณ์ ศรีรักษา โรงเรียนบ้านเกาะลิบง สพป.ตรัง เขต 2 เหรียญเงิน