ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคใต้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
วันที่ 18 - 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 191
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายสุวิทย์ ดาวังปา โรงเรียนกมลศรี สพป.ตรัง เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวนิภาพร บินสัน โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายเสวียง มูลติไชย โรงเรียนบ้านเขาพระ สพป.สงขลา เขต 2 เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายสำราญ ขวัญพุฒ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) สพป.ชุมพร เขต 1 เข้าร่วมประกวด
5 นางสาวสิณีณาฏ อารีย์ โรงเรียนบ้านโคกหาร สพป.กระบี่ เข้าร่วมประกวด