ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคใต้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
วันที่ 18 - 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 207
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวนฤมล กิจนิยม โรงเรียนอนุบาลชุมพร สพป.ชุมพร เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวจิพาวัลย์ ถิระรมย์ โรงเรียนบ้านตะโละซูแม สพป.ยะลา เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายสุเทพ รักษา โรงเรียนอนุบาลระนอง สพป.ระนอง เข้าร่วมประกวด
4 นางทิพวรรณ ภิรมย์ โรงเรียนวัดเกาะมะม่วง สพป.ตรัง เขต 1 เข้าร่วมประกวด
5 นางปรัชญ์ญรัตน์ ศรีสุวรรณ โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ สพป.สงขลา เขต 2