ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคใต้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
วันที่ 18 - 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 218
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวกนกอร แร่ทอง โรงเรียนวัดบางใหญ่ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวโซเฟีย อีซอ โรงเรียนรัษฎานุุประดิษฐ์อนุสรณ์ สพม.เขต 13 (ตรัง กระบี่) รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวรุ่งฤทัย เรืองเพ็ง โรงเรียนบ้านโคกหาร สพป.กระบี่ เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวอรวรรณ มากสุข โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี สพม.เขต 11 (สุราษฎร์ธานี ชุมพร) เหรียญเงิน
5 นางสาวดวงอรุณ จันทรสว่าง โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ สพป.สงขลา เขต 2 เข้าร่วมประกวด