ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคใต้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
วันที่ 18 - 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 024
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายวรวิช ศรีระสันต์ โรงเรียนวัดเลียบ สพป.สงขลา เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวสาริณี หมัดอะดัม โรงเรียนบ้านหน้าทอง สพป.สงขลา เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางดวงรัตน์ คงขาว โรงเรียนบ้านเชี่ยวมะปราง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางวรรณ์ลี ศรีชัย โรงเรียนบ้านทุ่่งอิฐ สพป.ตรัง เขต 2 เหรียญทอง
5 นายรัฐพงษ์ พงศาปาน โรงเรียนบ้านกงหนิง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 เหรียญเงิน
6 นางสุกัญญา ศิริชุม โรงเรียนวัดใสประดู่ สพป.พัทลุง เขต 1 เหรียญเงิน