ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคใต้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
วันที่ 18 - 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 030
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวเสาวนิตย์ ทวีสันทนีนุกุล โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม.เขต 15 (นราธิวาส ปัตตานี ยะลา) ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ