ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคใต้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
วันที่ 18 - 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 047
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวนพรรณพ แจ้งสว่าง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก สพป.นราธิวาส เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวปรียานุช เพชรคงทอง โรงเรียนบ้านพังกาญจน์ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เข้าร่วมประกวด
3 นางสาวชุติมา แก่นเมือง โรงเรียนบ้านแหลมไทร สพป.ตรัง เขต 2 เข้าร่วมประกวด