ปฏิทินการดำเนินงานประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับภาคภาคใต้ กลุ่มการศึกษาพิเศษ ระหว่างวันที่ 18-19 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563
 วันที่ 17-25 กุมภาพันธ์ 2563   รับสมัครผู้เข้าประกวด ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการประเมินคุณสมบัติมาที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูล  
วันที่  27 กุมภาพันธ์ 2563   ตรวจสอบคุณสมบัติ/ลงทะเบียน (คณะทำงานจะดำเนินการลงทะเบียนให้)
วันที่  28 กุมภาพันธ์ 2563   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติ
วันที่ 9-13 มีนาคม 2563      ผู้เข้าประกวดส่งเอกสารผลงานรูปเล่มรวมภาคผนวก ไม่เกิน 100 หน้า จำนวน 4 เล่ม มาที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูล (วงเล็บมุมขวาซองเอกสารว่า “เอกสารประกวด OBEC AWARDS”)
วันที่ 18 - 19 มีนาคม 2563  ดำเนินการประกวด OBEC AWARDS ระดับภาคใต้ กลุ่มการศึกษาพิเศษ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ 23 มีนาคม 2563         ประกาศผลการแข่งขันและพิมพ์เกียรติบัตร
วันที่ 1-3 เมษายน 2563      ดำเนินการประกวด OBEC AWARDS ระดับชาติ กลุ่มการศึกษาพิเศษ ณ อิงธารรีสอร์ท จ.นครนายก
                                                                                                                                                                           download

 
วันพุธ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10:30 น.