รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 9

สรุปการประกวดรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
การจัดการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 1 - 5 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรงอิงธาร รีสอร์ท  จังหวัดนครนายก
  
                     
วันพุธ ที่ 08 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:31 น.
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
สามารถ ดาวน์โหลดเกียรติบัตรการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC  AWARDS) ระดับภาคกลางและภาคตะวันอก ครั้งที่ ๙  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒  ได้แล้ว
 

ดาวน์โหลดเกียรติบัตรผู้เข้าประกวด   
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรกรรมการ 
ออกแบบบัตรและเกียรติบัตรโดย นายเนรมิตร   เกตภาษา   โรงเรียนคลองบางกะสี   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2

 
วันจันทร์ ที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 22:13 น.
ประกาศแจ้งปรับปรุงรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่น
ประกาศแจ้งปรับปรุงรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ ๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
                                 
วันพฤหัสบดี ที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 21:12 น.
ประกาศผลการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์
 ประกาศผลการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC  AWARDS)
ระดับภาคกลางและภาคตะวันอก ครั้งที่ ๙  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒            

                                    
วันจันทร์ ที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 17:31 น.
คำชี้แจงรายละเอียดค่าใช้จ่าย
   
 
 


       ชี้แจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายคณะกรรมการตัดสิน 
              สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 จะจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินผลงานท่านละ 400 บาท ส่วนค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พักขอความอนุเคราะห์เบิกจ่ายจากทางต้นสังกัด
วันพฤหัสบดี ที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 17:05 น.
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
ผลการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นผู้เข้ารับการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
ครั้งที่ ๙ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
คลิกที่นี้ 
วันพุธ ที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 21:27 น.
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและคณะกรรมการตัดสิน
ประกาศ สพป.สมุทรปราการ เขต 2 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและคณะกรรมการตัดสินการประกวดรางวัล หน่วยงาน และผู้มีผลงานดีเด่น เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
                               
วันอังคาร ที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 16:59 น.
การประกวดระดับภาค ระหว่างวันที่ 14-15 มีนาคม 2563
             การประกวดระดับภาคเป็นการประเมินเล่มผลงาน
                     ไม่มีการจัดนิทรรศการนำเสนอผลงาน

    
วันอังคาร ที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 09:10 น.
แจ้งการลงทะเบียนผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าแข่งขันระดับภาค
เรียน เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่ ทั้ง 60. เขต ทราบ
********************
ขณะนี้ระบบลงทะเบียน
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนแข่งขันระดับภาคได้เปิดให้
ทุกเขตลงทะเบียนแล้วตั้งแต่วันที่ 24 กพ.63. และจะปิดระบบในวันที่ 28 กพ.63 (24.00 น.)
***หากเขตใดไม่ลงทะเบียนตามที่กำหนดจะไม่สามารถส่งผลงานแข่งขันระดับภาคได้***
    ขอขอบคุณทุกท่านค่ะ
วันพุธ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15:36 น.
คำชี้แจงส่งเอกสาร
รายละเอียด  คลิกที่นี่  
แบบประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นให้ส่ง 3 ชุด (ฉบับจริงทั้งหมด)
                                                        
            

 
วันจันทร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16:37 น.
สมัครเป็นกรรมการตัดสิน
ปฏิทินการจัดการแข่งขันOBEC AWARDSระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
                ไลน์กลุ่ม Obecawards ภาคกลางและภาคตะวันออก 2562
                                       
 
  หนังสือและคำชี้แจงการจัดส่งเอกสารรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา
การจัดการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีงานดีเด่นประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์
เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก  ครั้งที่ 9  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖2
ระหว่างวันที่ 14-15 มีนาคม ๒๕๖๓
ส่วน ***  username // password ****
ได้แจ้งไปทาง Smart obec ของแต่ละเขตพื้นที่

 
 
  แผนที่สถานที่จัดส่งเอกสารและผลงานฯ