รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS  

ข่าวประชาสัมพันธ์

  โลโก้ Obec Awards
 

เว็บไซต์ระดับภาค

คลิกเพื่อเปิดเว็บ

ผู้ประสานงาน

โทรศัพท์

1. ทดสอบ ระบบ
2. ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก การศึกษาปกติ นางสาวสนธยา ผลหมู่ 097-1759907
3. ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก การศึกษาพิเศษ นางสาวสุชานันท์ ป้อมบุญมี 0615147909
4. ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การศึกษาปกติ นางสาวศศิกานต์ ผันจะโป๊ะ 0644310878
5. ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การศึกษาพิเศษ นายสมพร ผัดแก้ว 0838619928
6. ระดับภาคเหนือ การศึกษาพิเศษ นางระวีวรรณ ดาด้วง 0956430767
7. ระดับภาคเหนือ การศึกษาปกติ นางนวพรรณ ​อ้นมั่น 0854017484
8. ระดับภาคใต้ การศึกษาปกติ นายอภิสิทธิ์ นิระโส 061-218-9408
9. ระดับภาคใต้ การศึกษาพิเศษ นายธีระวัฒน์ ทองแผ้ว 0869664808


กำหนดการแข่งขัน จากผู้ดูแลระบบ

ภาค

วันที่ประกวด

1 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก การศึกษาพิเศษ 12-13 มีนาคม 2563
2 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก การศึกษาปกติ 14-15 มีนาคม 2563
3 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การศึกษาพิเศษ 14-15 มีนาคม 2563
4 ระดับภาคเหนือ การศึกษาพิเศษ 16-17 มีนาคม 2563
5 ระดับภาคเหนือ การศึกษาปกติ 16-17 มีนาคม 2563
6 ระดับภาคใต้ การศึกษาพิเศษ 18-20 มีนาคม 2563
7 ระดับภาคใต้ การศึกษาปกติ 18-20 มีนาคม 2563