สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพม.เขต 5 (สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท อ่างทอง)

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
14 - 15  มีนาคม พ.ศ. 2563

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เข้าร่วมประกวด นายณรงค์ โสภา โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร สพม.เขต 5 (สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท อ่างทอง)
2 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ เข้าร่วมประกวด นายอนุสรณ์ สีมะสิทธกุล โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ สพม.เขต 5 (สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท อ่างทอง)