รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS  
 
เรียน คุณครูและผู้ที่รับรางวัล OBECAWARDS ครั้งที่ 9 นี้ทุกท่าน
สพฐ.ขออนุญาตแจ้งงานมอบโล่OBECAWARDS ขอเปลี่ยนสถานที่จากเดิม
 รร. เอวาน่า ไปที่ใหม่ รร.แกรนด์ โฮวาร์ด แถว ถ.จันท์ พระราม3 ครับ
เนื่องจาก รร. เดิมห้องพักไม่เพียงพอและเดินทางไม่สะดวกสำหรับทุกท่าน
โดยท่าน ผบ.สพฐ.จะพิจารณาดูแลเรื่องที่พักคืนวันที่ 28 ก.ย. 63
เพื่อทุกท่านไม่ต้องกังวลเรื่องจองห้องพัก
ขอบคุณครับ  

ดร.สังคม จันทร์วิเศษ
ในนามผู้รับผิดชอบโครงการฯ 
19ก.ย.63
 
 

การประชุมสัมมนาทางวิชาการและการมอบรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จ
เป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562
ระหว่างวันที่ 28 - 29 กันยายน 2563 ณ โรงแรมเอวาน่า แกรนด์ กรุงเทพฯ

หนังสือแจ้ง

ขอให้ผู้เข้ารับรางวัลเบิกค่าที่พักและค่าพาหนะการเดินทางจากต้นสังกัด กรณีท่านที่ต้องการ
พักค้างให้สำรองห้องพักกับทางโรงแรมด้วยตนเอง สำหรับค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร และอื่น ๆ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้รับผิดชอบ

โรงแรมเอวาน่า แกรนด์ กรุงเทพฯ โทร.02 763 2900

 
  mail ว 4492 ประกาศผลการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS 62) 
 
 
  เรียน ผู้เข้าประกวดทุกท่าน....

ในปีนี้จะไม่มีการประกาศผลอย่างไม่เป็นทางการ ดังนั้น ขอให้ทุกท่าน รอผลประกาศอย่างเป็นทางการจาก สพฐ. เท่านั้นนะคะ หากผลออกแล้วจะรีบแจ้งให้ทุกท่านทราบโดยเร็วที่สุดค่ะ mail ขอบคุณค่ะ 
 
  ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว4127 เรื่องการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัล ทรงคุณค่า สพฐ. 
(OBEC AWARDS) ระดับชาติครั้งที่ 9 ประจำปี2562
 enlightenedตารางเวลาซักถามวันที่ 3 สิงหาคม 2563
 enlightened ตารางเวลาซักถามวันที่ 4 สิงหาคม 2563
enlightenedตารางเวลาซักถามวันที่ 5 สิงหาคม 2563


 
  แจ้งส่ง Clip VDO นำเสนองาน OBEC AWARDS ประจำปีการศึกษา 2562  

ข่าวประชาสัมพันธ์

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว1735 เรื่อง การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจัก เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562
วันพุธ ที่ 01 เมษายน 2563 เวลา 10:57 น.
เรียน... สมาชิกครอบครัว OBEC AWARDS ทุกท่านครับ

สืบเนื่องจากกรณี COVID-19 ดังกล่าว สพฐ. ได้ขอเลื่อนการประกวดระดับชาติออกไปก่อน/ขณะนี้ได้เสนอเรื่องนำเรียน ผบ. แล้ว รอประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้ง เบื้องต้นรอสถานการณ์คลี่คลาย /อาจจะเป็นก่อนเปิดภาคเรียน พ.ค. นี้ครับ/ ช่วงนี้สามารถปรับปรุงผลงานให้มีคุณภาพ...แล้วรอพบกันในระดับชาติต่อไป

****ประเด็นการปรับปรุงเอกสาร สพฐ. จะมีหนังสือแจ้ง อีกครั้งครับว่า ท่านใดประสงค์จะปรับปรุงรูปเล่ม ให้สามารถปรับปรุงได้ (ทำเล่มส่งใหม่) ตามเวลาที่กำหนด/ถ้าท่านใดไม่ประสงค์ ก็ใช้เอกสารชุดเดิมที่ส่งไว้ที่ภาคได้ครับ # แนวทางปฏิบัติขอให้รอหนังสือ แจ้งให้ทราบอย่างเป็นทางการ**** 

 
...ขอบคุณครับ ดร.สังคม จันทร์วิเศษ ผู้แทนคณะทำงานสพฐ.
 
 
วันพุธ ที่ 01 เมษายน 2563 เวลา 10:51 น.
  enlightenedคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ VDO Clip งาน OBEC AWARDS ประจำปี 2562

1.ประเด็นคำถาม : ทางผู้เข้าประกวด ต้องทำการจัดบอร์ด เพื่อนำเสนอในVDOหรือไม่ ?
   ตอบคำถาม     : ผู้เข้าประกวด ทำการจัดบอร์ด และพรีเซนต์ผลงานเสมือนพรีเซนต์
                         จริงต่อหน้าคณะกรรมการค่ะ


2.ประเด็นคำถาม  : VDO Clip ต้องทำการอัดยาวหรือสามารถตัดต่อได้หรือไม่ ?
   ตอบคำถาม      : สามารถตัดต่อได้ค่ะ

3.ประเด็นคำถาม  : ไฟล์ VDO ที่บันทึกลง CD พร้อมข้อมูล Line ID และเบอร์โทรศัพท์ 
                          ต้องส่งไปที่ สพฐ. หรือ ภาค ?
   ตอบคำถาม      : ส่งไปยัง เจ้าภาพจัดการประกวดระดับภาคค่ะ

4.ประเด็นคำถาม  : ผู้เข้าประกวดที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
                          ต้องทำ VDO Clip กี่นาที ?
   ตอบคำถาม      : ไม่เกิน 7 นาทีค่ะ ยกเว้น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
                          การประกวดประเภทสำนักงานพื้นที่การศึกษา จะความยาวไม่เกิน 20 นาที

5.ประเด็นคำถาม   :  ถ้าไม่ส่ง VDO Clip จะโดนตัดสิทธิ์หรือไม่?
   ตอบคำถาม       : ไม่โดนตัดสิทธิ์ค่ะ แต่จะเสียคะแนนของการ present ไป 10 คะแนน

6.ประเด็นคำถาม   : มีการกำหนดขนาดพื้นที่ในการจัดบอร์ดเพื่อนำเสนอผลงานใน VDO
                           หรือไม่ ?
   ตอบคำถาม       : ไม่มีการกำหนดขนาด ผู้เข้าประกวดสามารถจัดแสดงได้ตาม
                           ความเหมาะสมค่ะ