สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.สุโขทัย เขต 2

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดสุโขทัย
วันที่ 16-17 มีนาคม พ.ศ. 2563

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ เหรียญทอง นายณัฐพล คัมภีรพจน์ โรงเรียนบ้านนาพง สพป.สุโขทัย เขต 2
2 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ เข้าร่วมประกวด นายอารีย์ วรรณชัย โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) สพป.สุโขทัย เขต 2
3 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง นายประวิทย์ เรืองเดช โรงเรียนมิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง) สพป.สุโขทัย เขต 2
4 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง โรงเรียนบ้านตาลพร้า สพป.สุโขทัย เขต 2