รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคกลางและภาคตะวันออก (การศึกษาพิเศษ) ครั้งที่ 9

สรุปการประกวดรายวัน

  คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ VDO Clip งาน OBEC AWARDS ประจำปี 2562

1.ประเด็นคำถาม : ทางผู้เข้าประกวด ต้องทำการจัดบอร์ด เพื่อนำเสนอในVDOหรือไม่ ?
   ตอบคำถาม     : ผู้เข้าประกวด ทำการจัดบอร์ด และพรีเซนต์ผลงานเสมือนพรีเซนต์
                         จริงต่อหน้าคณะกรรมการค่ะ

2.ประเด็นคำถาม  : VDO Clip ต้องทำการอัดยาวหรือสามารถตัดต่อได้หรือไม่ ?
   ตอบคำถาม      : สามารถตัดต่อได้ค่ะ

3.ประเด็นคำถาม  : ไฟล์ VDO ที่บันทึกลง CD พร้อมข้อมูล Line ID และเบอร์โทรศัพท์ 
                          ต้องส่งไปที่ สพฐ. หรือ ภาค ?
   ตอบคำถาม      : ส่งไปยัง เจ้าภาพจัดการประกวดระดับภาคค่ะ

4.ประเด็นคำถาม  : ผู้เข้าประกวดที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
                          ต้องทำ VDO Clip กี่นาที ?
   ตอบคำถาม      : ไม่เกิน 7 นาทีค่ะ ยกเว้น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
                          การประกวดประเภทสำนักงานพื้นที่การศึกษา ความยาวไม่เกิน 20 นาที
5.ประเด็นคำถาม   :  ถ้าไม่ส่ง VDO Clip จะโดนตัดสิทธิ์หรือไม่?

   ตอบคำถาม       : ไม่โดนตัดสิทธิ์ค่ะ แต่จะเสียคะแนนของการ present ไป 10 คะแนน

6.ประเด็นคำถาม   : มีการกำหนดขนาดพื้นที่ในการจัดบอร์ดเพื่อนำเสนอผลงานใน VDO
                           หรือไม่ ?
   ตอบคำถาม       : ไม่มีการกำหนดขนาด ผู้เข้าประกวดสามารถจัดแสดงได้ตาม
                           ความเหมาะสมค่ะ
 
 
 
 


 

............................................................................................
การปรับปรุงรูปเล่มของภาคกลางและภาคตะวันออก สามารถปรับปรุงรูปเล่มได้ (ทำเล่มใหม่) /ถ้าท่านใดไม่ประสงค์ ก็ใช้เอกสารชุดเดิมที่ส่งไว้ที่ภาคได้

*** สำหรับท่านที่ปรับปรุงรูปเล่มให้จัดส่งที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี  ภายในวันที่ 7 เมษายน 2563 
 
 
 
 

ขออนุมัติเพิ่มรายการแข่งขันการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) การศึกษาพิเศษ ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๒


 
   
ปฏิทินการดำเนินงานประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (
OBEC Awards)


 
   
 

กำหนดการการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่าสพฐ. (OBEC AWARDS) การศึกษาพิเศษ ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562

ยื่นใบสมัคร 1 ชุด และเอกสารการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้น ( 4 ชุด ) ที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี เลขที่ 55/1 หมู่ 4 ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16000 ยื่นด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ ระหว่าง วันที่ 17-28 กุมภาพันธ์ 2563 (โดยถือการประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
      enlightened คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น 
(คณะทำงานจะดำเนินการลงทะเบียนให้)  วันจันทร์ ที่ 2 มีนาคม 2563
      enlightened ประกาศรายชื่อ 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติ ภายใน วันอังคาร ที่ 3 มีนาคม 2563
      enlightened ผู้เข้าประกวดส่งเอกสารผลงานรวมภาคผนวก ไม่เกิน 100 หน้า  จำนวน 4 เล่ม ระหว่างวันที่ 4-9 มีนาคม 2563 (โดยถือการประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
      enlightened

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

   
เอกสารการประกวด
 
ดาวโหลดใบสมัคร
mailใบสมัครเข้าประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) การศึกษาพิเศษ ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562    (แก้ไข)


 แบบประเมินผลงานรางวัลอันทรงคุณค่า (OBEC Awards) สศศ.ประจำปี ๒๕๖๒
mailแบบประเมินผลงานรางวัลอันทรงคุณค่า (OBEC Awards) สศศ.


mailเอกสารแก้ไขเพิ่มเติมเกณฑ์การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภูมิภาคและระดับชาติ 


คำรับรองเอกสาร
 
  เอกสารชี้แจงผู้มีผลงานดีเด่นเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่าสพฐ. (OBEC AWARDS) การศึกษาพิเศษ ระดับภาคกลางและตะวันออกครั้งที่ ๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒


https://drive.google.com/open?id=1fgygAKd0BK7czS7nr_bPR5FTU8KPbg7b
 
  ใบสมัครเป็นคณะกรรมการตัดสินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. ( OBEC AWARDS )
ระดับ  ภาคกลางและตะวันออก กลุ่มการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ ๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒

https://drive.google.com/open?id=14KeFQbDlgFKfMfgTGjicevrMNXlPFH7p