รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ

สรุปการประกวดรายวัน

  ด่วนที่สุด 
ตารางเวลาการซักถามการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ ๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 ตารางซักถามวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓  
 ตารางซักถามวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓  

 ตารางซักถามวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓  

 
   ประชาสัมพันธ์
ขอให้ตัวเเทนระดับภาคผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมประกวดผลงานดีเด่นระดับชาติดำเนินการดังต่อไปนี้ 
จัดทำคลิปวีดีโอ (Video Clip) นำเสนองานในหัวข้อ/ด้านที่ประกวดของเเต่ละท่าน
ความยาวคลิปวีดีโอ (Video Clip)
ไม่เกิน ๗ นาทีในทุกรายการประกวด
บันทึกลงแผ่น CD หรือ DVD
พร้อมทั้งข้อมูล Line ID เเละเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ เพื่อเป็นการลงทะเบียนเตรียมความพร้อมสำหรับการซักถามจากคณะกรรมการผ่านระบบ Teleconference Application 
จัดส่งคลิปวีดีโอ (Video Clip) มายังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓ จังหวัดพิษณุโลก 
ภายในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ หากพ้นกำหนดดังกล่าวจะถือว่าไม่ประสงค์นำเสนอต่อไป

กดดาวน์โหลดเอกสาร 
 
  ขอเลื่อนการประกวดรางวัลหน่วยงานเเละผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ ๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิท 19 พ้นไป เเละจะเเจ้งกำหนดการประกวดรางวัลดังกล่าวให้ทราบอีกครั้ง  
ตัวเเทนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ หากประสงค์ปรับปรุงเล่มเอกสาร สามารถดำเนินการให้เเล้วเสร็จ ภายใน ๑๕ วัน
 
  ระกาศผลการประกวดรางวัลหน่วยงานเเละผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับภาคเหนือ (การศึกษาพิเศษ) 

ระกาศผล คลิ๊ก >>>  

ผลการประกวดเเยกรายกิจกรรม คลิ๊ก >>>  
 
 
    เพิ่มเติม รหัสกิจกรรม ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเพื่อประกวดรางวัลหน่วยงานเเละผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับภาคเหนือ (การศึกษาพิเศษ) 
 โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ 


  โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ 
 
  ปฏิทินการดำเนินงานประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards)
                              
 
  กำหนดการการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่าสพฐ. (OBEC AWARDS) 
การศึกษาพิเศษ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562

     
      mail ยื่นใบสมัครและเอกสารการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้น ที่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 จังหวัดพิษณุโลก ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 65120 ยื่นด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ ระหว่าง วันที่ 17-25 กุมภาพันธ์ 2563 (โดยถือการประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
      enlightened คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  วันพฤหัสบดี ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
      enlightened ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าประกวด ภายใน วันศุกร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
      enlightened ผู้เข้าประกวดส่งเอกสารผลงานรวมภาคผนวก ไม่เกิน 100 หน้า จำนวน 4 เล่ม ระหว่างวันที่ 9-13 มีนาคม 2563 (โดยถือการประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
       enlightenedคณะกรรมการอ่านผลงานและคัดเลือกหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบความสำเร็จเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) การศึกษาพิเศษ ภาคเหนือ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2562 ระดับภาคเหนือ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 16 - 17 มีนาคม 2563
       enlightened ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นตัวแทนภาค เหรียญทองลำดับที่ 1-3  
วันที่ 23 มีนาคม 2563 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

แก้ไขเพิ่มเติม เกณฑ์การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภูมิภาคและระดับชาติ
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ pdf icon  ดาวน์โหลด แก้ไขเพิ่มเติมเกณฑ์การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภูมิภาคและระดับชาติ 
วันพฤหัสบดี ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10:07 น.
แบบประเมินผลงานรางวัลอันทรงคุณค่า (OBEC AWARDS) สศศ.
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ google drive iconแบบประเมินผลงานรางวัลอันทรงคุณค่า (OBEC AWARDS)​ สศศ.
วันพฤหัสบดี ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09:25 น.
ใบสมัครเข้าประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่าสพฐ. (OBEC AWARDS) การศึกษาพิเศษ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ pdf iconดาวน์โหลดใบสมัคร คลิ๊กที่นี่ 
วันพฤหัสบดี ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09:11 น.
  ติดต่อสอบถาม ผู้ประสานงาน

 นางระวีวรรณ ดาด้วง โทร.095-6430767
ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 จังหวัดพิษณุโลก
 นางสาวพัชราภรณ์  ทองเเสน 
 โทร.085-8666935
ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 จังหวัดพิษณุโลก
 นายจินตวัฒน์  จันทร์น้อย 
โทร.0832179880
ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย
 นายอานนท์  เขียวแก้ว โทร.0819800719 
ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย