ผลการประกวด
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 7 - 9 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ เขต ผลการประกวด สรุปเหรียญฯ
1 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
2 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
3 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ดูผล ดูเหรียญ
4 สพป.ขอนแก่น เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
5 สพป.ขอนแก่น เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
6 สพป.ขอนแก่น เขต 3 ดูผล ดูเหรียญ
7 สพป.ขอนแก่น เขต 4 ดูผล ดูเหรียญ
8 สพป.ขอนแก่น เขต 5 ดูผล ดูเหรียญ
9 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
10 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
11 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ดูผล ดูเหรียญ
12 สพป.นครพนม เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
13 สพป.นครพนม เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
14 สพป.นครราชสีมา เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
15 สพป.นครราชสีมา เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
16 สพป.นครราชสีมา เขต 3 ดูผล ดูเหรียญ
17 สพป.นครราชสีมา เขต 4 ดูผล ดูเหรียญ
18 สพป.นครราชสีมา เขต 5 ดูผล ดูเหรียญ
19 สพป.นครราชสีมา เขต 6 ดูผล ดูเหรียญ
20 สพป.นครราชสีมา เขต 7 ดูผล ดูเหรียญ
21 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
22 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
23 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 ดูผล ดูเหรียญ
24 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ดูผล ดูเหรียญ
25 สพป.มหาสารคาม เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
26 สพป.มหาสารคาม เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
27 สพป.มหาสารคาม เขต 3 ดูผล ดูเหรียญ
28 สพป.มุกดาหาร ดูผล ดูเหรียญ
29 สพป.ยโสธร เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
30 สพป.ยโสธร เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
31 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
32 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
33 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ดูผล ดูเหรียญ
34 สพป.เลย เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
35 สพป.เลย เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
36 สพป.เลย เขต 3 ดูผล ดูเหรียญ
37 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
38 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
39 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ดูผล ดูเหรียญ
40 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ดูผล ดูเหรียญ
41 สพป.สกลนคร เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
42 สพป.สกลนคร เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
43 สพป.สกลนคร เขต 3 ดูผล ดูเหรียญ
44 สพป.สุรินทร์ เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
45 สพป.สุรินทร์ เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
46 สพป.สุรินทร์ เขต 3 ดูผล ดูเหรียญ
47 สพป.หนองคาย เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
48 สพป.หนองคาย เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
49 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
50 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
51 สพป.อำนาจเจริญ ดูผล ดูเหรียญ
52 สพป.อุดรธานี เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
53 สพป.อุดรธานี เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
54 สพป.อุดรธานี เขต 3 ดูผล ดูเหรียญ
55 สพป.อุดรธานี เขต 4 ดูผล ดูเหรียญ
56 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
57 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
58 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ดูผล ดูเหรียญ
59 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 ดูผล ดูเหรียญ
60 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ดูผล ดูเหรียญ
61 สพป.บึงกาฬ ดูผล ดูเหรียญ
62 สพม.กาฬสินธุ์ ดูผล ดูเหรียญ
63 สพม.ขอนแก่น ดูผล ดูเหรียญ
64 สพม.ชัยภูมิ ดูผล ดูเหรียญ
65 สพม.นครพนม ดูผล ดูเหรียญ
66 สพม.นครราชสีมา ดูผล ดูเหรียญ
67 สพม.บึงกาฬ ดูผล ดูเหรียญ
68 สพม.บุรีรัมย์ ดูผล ดูเหรียญ
69 สพม.มหาสารคาม ดูผล ดูเหรียญ
70 สพม.มุกดาหาร ดูผล ดูเหรียญ
71 สพม.ร้อยเอ็ด ดูผล ดูเหรียญ
72 การศึกษาพิเศษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดูผล ดูเหรียญ
73 สพม.เลย หนองบัวลำภู ดูผล ดูเหรียญ
74 สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร ดูผล ดูเหรียญ
75 สพม.สกลนคร ดูผล ดูเหรียญ
76 สพม.สุรินทร์ ดูผล ดูเหรียญ
77 สพม.หนองคาย ดูผล ดูเหรียญ
78 สพม.อุดรธานี ดูผล ดูเหรียญ
79 สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ดูผล ดูเหรียญ