รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ

สรุปการประกวดรายวัน

  ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว4127 เรื่องการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัล ทรงคุณค่า สพฐ. 
(OBEC AWARDS) ระดับชาติครั้งที่ 9 ประจำปี2562

enlightenedตารางเวลาซักถามวันที่ 3 สิงหาคม 2563
 enlightened ตารางเวลาซักถามวันที่ 4 สิงหาคม 2563
enlightenedตารางเวลาซักถามวันที่ 5 สิงหาคม 2563

 
 
  enlightenedคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ VDO Clip งาน OBEC AWARDS ประจำปี 2562

1.ประเด็นคำถาม : ทางผู้เข้าประกวด ต้องทำการจัดบอร์ด เพื่อนำเสนอในVDOหรือไม่ ?
   ตอบคำถาม     : ผู้เข้าประกวด ทำการจัดบอร์ด และพรีเซนต์ผลงานเสมือนพรีเซนต์
                         จริงต่อหน้าคณะกรรมการค่ะ


2.ประเด็นคำถาม  : VDO Clip ต้องทำการอัดยาวหรือสามารถตัดต่อได้หรือไม่ ?
   ตอบคำถาม      : สามารถตัดต่อได้ค่ะ

3.ประเด็นคำถาม  : ไฟล์ VDO ที่บันทึกลง CD พร้อมข้อมูล Line ID และเบอร์โทรศัพท์ 
                          ต้องส่งไปที่ สพฐ. หรือ ภาค ?
   ตอบคำถาม      : ส่งไปยัง เจ้าภาพจัดการประกวดระดับภาคค่ะ

4.ประเด็นคำถาม  : ผู้เข้าประกวดที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
                          ต้องทำ VDO Clip กี่นาที ?
   ตอบคำถาม      : ไม่เกิน 7 นาทีค่ะ ยกเว้น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
                          การประกวดประเภทสำนักงานพื้นที่การศึกษา จะความยาวไม่เกิน 20 นาที

5.ประเด็นคำถาม   :  ถ้าไม่ส่ง VDO Clip จะโดนตัดสิทธิ์หรือไม่?
   ตอบคำถาม       : ไม่โดนตัดสิทธิ์ค่ะ แต่จะเสียคะแนนของการ present ไป 10 คะแนน
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งส่ง Clip VDO นำเสนองาน OBEC AWARDS ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562
ดาวน์โหลด
วันพฤหัสบดี ที่ 09 กรกฎาคม 2563 เวลา 15:57 น.
ประกาศผลการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศ
วันพุธ ที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 15:46 น.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเบื้องต้น เพื่อรับการพิจารณาตัดสินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562
คลิกที่นี่ แก้ไขเพิ่มเติม1 แก้ไขเพิ่มเติม2
วันจันทร์ ที่ 09 มีนาคม 2563 เวลา 22:37 น.
แจ้งกำหนดการบันทึกข้อมูลเขตพื้นที่ ที่เข้าร่วม รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
เปิดระบบ  วันที่  24  กุมภาพันธ์  2563
ปิดระบบ  วันที่  28  กุมภาพันธ์  2563  เวลา  24.00 น.
วันศุกร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13:42 น.
รหัสประเภท กิจกรรมการประกวด รางวัล OBEC AWARDS ปีการศึกษา 2562
ดาวน์โหลด
วันพฤหัสบดี ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 20:03 น.
การสมัครเป็นคณะกรรมการตัดสินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (Obec awards) ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 9
1. ดาวน์โหลดใบสมัคร
2. กรอกแบบสมัคร (Google form)

 
วันจันทร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13:15 น.
หนังสือแจ้งการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาค ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562
ดาวน์โหลด
วันศุกร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 22:05 น.
ปฏิทินการดำเนินงานประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ระดับภาค (ภาคเหนือ)

****
- ลงทะเบียนผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้ารับการประเมินระดับภาค ระหว่างวันที่ 24-28 กุมภาพันธ์ 2562
- ส่งเอกสารและผลงานของผู้ที่เป็นตัวแทนเข้ารับการประเมินระดับภาค ระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคม 2562 ที่ รร.อุดมดรุณี อ.เมือง จ.สุโขทัย
- รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของตนเองตามองค์ประกอบและตัวชี้วัด ไม่เกิน 100 หน้ารวมภาคผนวก จำนวน 4 เล่ม ปกรายงานไม่ต้องระบุระดับภาค/ชาติ ใส่รหัสการประกวดให้ถูกต้อง โดยให้ผู้บังคับบัญชารับรองความถูกต้องและผู้เสนอขอรับรองเอกสารในส่วนท้ายของเล่มรายงาน

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 14/02/2563 เวลา 12.00 น.
 
วันพุธ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10:22 น.
  แผนที่สถานที่จัดส่งเอกสารและผลงานฯ